Avís Legal

Propietat de la pàgina i contingut

Vostè està visitant www.molihospital.com , titularitat de Ferran Santiago Vidal Prada de Conflent, amb domicili social en Partida Vaig moldre Hospital, 2, 12511 Rossell (Castelló), amb N.I.F. 47620212-T. Per a contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@molihospital.com així com al telèfon +34 637700776.

En aquesta Web podrà trobar fotografies de l’habitatge rural i l’hípica Molí Hospital, així com notícies relatives a aquest, i informació sobre les seves instal·lacions, ofertes d’allotjament i altres serveis de l’establiment. Així mateix, a través d’aquesta Web vostè podrà sol·licitar reserves en el nostre establiment i/o hípica completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat

La utilització de la present Web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el supòsit de realitzar alguna contractació electrònica a través de la present Web, Ferran Santiago es compromet a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les Condicions Generals de Contractació per a la seva lectura i acceptació abans de realitzar qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el supòsit d’acceptar les citades Condicions Generals de Contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut d’aquestes.

Ferran Santiago s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualización que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen en la WEB, especialment pel que fa a les places disponibles i dels preus dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix Ferran Santiago no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present Web.

Ferran Santiago no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres Webs que no siguin de la seva titularitat a les quals es pugui accedir a través d’un link des de www.molihospital.com, al no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts d’aquestes.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.molihospital.com corresponen en exclusiva a Ferran Santiago tret que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Ferran Santiago o del titular d’aquests, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquesta Web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Ferran Santiago no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre totes dues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu propi fur si aquest fos un altre.

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica.